BSR Bänken


BSR-bänken:

Body Stress Release pågår under det att klienten ligger fullt påklädd på en speciell BSR-bänk. När bänken formgavs var förutsättningen optimal komfort både för praktikern och klienten.

BSR-bänken är handgjord av Simon Åberg för praktiken i Gävle. Det är en kombination av den ursprungliga konstruktionen av Ewald Meggersee och nya anpassningar enligt kreativ, svensk kunskap. Bänken är gjord i vacker och stark björk, för att behålla kopplingen till naturen. Vi är mycket glada och stolta över resultatet!

BSRbänken